Recursos de la XTEC, Visual y plástica

Treballem i juguem amb el còmic Cronologia, història i aspectes tècnics sobre l’elaboració del còmic. Conté propostes didàctiques I. Magrans Dibuix tècnic Exercicis de dibuix tècnic per al batxillerat classificats per blocs de continguts. Conté les solucions M. Juvanteny [ad] Picasso i el circ Projecte d’art d’infantil i primària a partir de la visita a […]

Descarga de cursos de Moodle

[ad][ad] Curso de iniciación al dibujo técnico de 3º de ESO Curso de biología de bachillerato Curso de geología de 3º de ESO Curso de formulación química de 4º de ESO Curso de números reales de 3º de ESO Curso de TIC (variable de 1º de ESO)