Recursos de la XTEC, Economía

Posa't a prova!

Tests autoavaluatius de l’assignatura d’Empresa II. Conté preguntes elaborades partint d’informació rellevant del temari
J. Franch

Laboratori d'economia

Laboratori virtual per a estudiants de batxillerat amb la simulació d’un model de creixement econòmic
Internet a l’aula
Departament d’Educació
[ad]

Barcelona Activa

Entitat dedicada a la promoció i a la formació en autoocupació. Conté molta informació sobre tot allò necessari per posar en marxa una empresa
Barcelona Activa

Activitat per treballar el sector públic a partir de l’elaboració del pressupost d’un país inventat: XAUXA. Inclou notícies de premsa, propostes d’agents socials…
V. Prat
[ad]

Crèdit variable tipificat d’ESO per treballar el cost real de la vida amb la seva variabilitat en el temps i l’espai i els efectes socials i econòmics
E. Carbonell; C. Sempere
Departament d’Educació

Material didàctic per treballar conceptes de macroeconomia al batxillerat a través d’un model de simulació
V. Prat
Departament d’Educació

Crèdit variable tipificat on es desenvolupa la unitat didàctica Diagrama de processos, millora de mètodes de treball i mesures de temps
M. R. Vilà
Departament d’Educació

Activitats, relacions de conceptes i tests d’autoavaluació d’economia i organització d’empresa, microeconomia i macroeconomia
V. Prat

Economia de mercat

Materials diversos per a la classe d’economia: tesis doctorals, diccionari, explicacions multimèdia, textos, biografies
J.C. Martínez Coll

Economia de cine

Propostes cinematogràfiques per complementar les classes d’economia. Proporciona fitxes de treball
Econoaula
Economía-sociedad

Economia

Programacions, exercicis, llibres de text i qüestions aparegudes a les PAAU en matèria d’economia i economia i organització d’empreses
N. Sarsanedas

Pàgines web dedicades a la docència de les matèries d’economia i economia i organització d’empreses: treballs, resums, exàmens…
Ecobachillerato.com

Extens recurs d’enllaços per a la matèria d’economia: premsa econòmica, sindicats i patronal, entitats financeres, bancs
R. Jordà

Crèdit variable d’ESO destinat a la introducció de la tècnica comptable i al coneixement de les tasques administratives i operacions més freqüents mitjançant les eines informàtiques
J. Fenollar; A. Martínez
Departament d’Educació

Sobre esta entrada