Recursos de la XTEC, Filosofía

Edupolis

Pàgines web que ofereixen elements per potenciar la reflexió i la presa de decisions. S’estructura en 8 temes
F. Teixidor; Ll. Vallmajó

Escola d'Atenes Contemporània

Interactiu inspirat en el fresc l’Escola d’Atenes, de Rafael, aplicat a pensadors contemporanis del segle XIX fins a l’actualitat
Ll. Vallmajó
[ad]

@puntes de filosofía

Instrument complementari en el desenvolupament de les classes de filosofia de 1r i 2n de batxillerat. Conté dossiers i espais d’informació, consulta, reflexió i debat
J. V. Gonzàlez

Textos, apunts i activitats per a l’estudi de l’antropologia des de la perspectiva filosòfica
A. Sarsanedas

Escola d'Atenes Moderna

Interactiu inspirat en el fresc l’Escola d’Atenes, de Rafael, i aplicat a pensadors moderns del Renaixement, Racionalisme, Empirisme, Il·lustració i Romanticisme
Ll. Vallmajó
[ad]

Escola d'Atenes: qui diu què?

Partint del fresc de Rafael, Escola d’Atenes, es presenten conceptes i concepcions filosòfiques i es pregunta quins dels personatges els han tractat o defensat
Ll. Vallmajó

FilòPolis

Ètica i filosofia per a no iniciats. Recreant una ciutat amb espais com el passeig, la plaça o l’àgora, el barri nou, l’estadi, el mercat…, l’autor exposa termes, presenta filòsofs i obre debats i competicions. Lúdicament i interactivament, se’ns porta a pensar en qüestions d’ètica i filosofia
Ll. Vallmajó

Pàgines sobre la didàctica de la filosofia i la història de la ciència i de la tècnica: ciència, tecnologia i societat, pensament crític, ètica i ciències socials…
Grup de Filosofia i Història de la Ciència i de la Tècnica de Santa Coloma de Gramanet

L’autor proposa construir un ciberespai de reflexió, de debat, de diàleg, adreçat a l’estimulació del pensament crític, al coneixement i a la recerca, i obert al món de l’ensenyament secundari: professors i alumnes
Ll. Alegret

10 al·legories filosòfiques

Faules, il·lustracions o metàfores, de diferents llocs i temps, que expressen idees filosòfiques tot estimulant el pensament
Ll. Vallmajó

Col·lecció d’assaigs d’extensió breu sobre temàtica tradicional del pensament
F. Graell

Filosofia a través dels textos

Estudi de la filosofia i de la seva història a través dels textos. Conté enllaços d’interès i exemples de proves PAU
M. Codina

Publicitat: informar, persuadir, seduir

Exploració interactiva sobre la publicitat, des d’una perspectiva social i ètica: itinerari temàtic amb preguntes o qüestions per solucionar
Ll. Vallmajó

FiloXarxa

Materials de filosofia adreçats al professorat de secundària i als estudiants de batxillerat. Conté textos filosòfics, cites, exmples…
J. Cortés

Filòsof(e)s

Eina de i treball a l’aula que conté recursos de filosofia de batxillerat per a l’alumnat i per al professorat
A. Sarbach

Un espai d’informació i de participació per entendre la complicitat del diàleg, del pensament rigorós i de l’esperit crític. Inclous l’Aula de Secundària, un servei per al professorat i l’alumnat
J. M. Terricabras

Articles, programacions, apunts, exercicis, enllaços d’interès i recursos per a les matèries de filosofia. Mostra treballs de recerca
IES Salvador Espriu (Salt)

Història de la filosofia

Galeria de personatges i recull de textos de filosofia antiga, moderna i contemporània. Conté exercicis i proves de selectivitat
D. Reina

Filoètica

Pàgines de material filosòfic i ètic per a la reflexió. L’autora invita a la reflexió ètica i filosòfica amb diversos materials: textos filosòfics, cançons, jocs de rol, dilemes…

Sobre esta entrada