Recursos de la XTEC, Matemáticas

Recursos de matemàtiques

Aplicacions educatives per a activitats adreçades a l’alumnat de secundària i batxillerat
A. Rodríguez

La circumferència i el cercle

Unitat didàctica sobre la circumferència i el cercle. Els continguts s’experimenten amb miniaplicacions interactives (applets) i l’avaluació es fa amb Quaderns Virtuals
J. Sánchez
[ad]

Recull de jocs

Fitxes de jocs de numeració, càlcul, geometria, lògica… per treballar les matemàtiques al cicle inicial de primària
C. Martínez i L. Bartrons

Objectes visuals interactius

Conjunt d’objectes visuals interactius per a l’aprenentatge de continguts de geometria i operacions matemàtiques. Disponibles també per a PDI (pissarres digitals interactives)
R. Rey i F. Romero

Enciclopèdia de la Ciència

Enciclopèdia multimèdia de matemàtiques, física, química i ciències naturals amb textos, imatges, sons i animacions. Conté diccionari de científics, la taula periòdica…
Internet a l’aula
[ad]

Taules i gràfiques

Material d’estudi i aprenentatge que conté apunts, animacions, qüestionaris i formularis amb autocorrecció
J. Villanova

Geometria i trigonometria

Material d’estudi i aprenentatge. Conté apunts, activitats interactives, qüestionaris i explicacions complementàries
J. Villanova

Dígits, del número al bit

Pàgina web del programa de televisió que tracta sobre els números, les mesures, els càlculs, els instruments de càcul i els ordinadors
Dígits

Matemàtiques de 2n de batxillerat

Activitats interactives de tipus test en l’entorn d’aprenentatge dels Quaderns Virtuals per a tot el currículum de matemàtiques de 2n de batxillerat
J. M. Olm

Criptografia amb la Wiris

Pàgines que tenen com a finalitat dotar d’un recull de recursos didàctics i de suport l’alumnat i el professorat tutor d’un treball de recerca sobre la criptografia
D. Obrador

Activitats amb la Wiris

Exercicis per al 2n cicle d’ESO classificats per temes. Conté unitats didàctiques i explicacions teòriques
A. Arquès

Integral definida

Informacions i exercicis sobre el concepte d’integral definida d’una funció i sobre el càlcul d’integrals de forma aproximada. Proposa exercicis
F. González

Estadística amb ordinador

Unitat didàctica sobre l’ús de recursos variats de les TIC per a l’aprenentatge de l’estadística
A. Gomà i P. Bujosa

Geometria fractal

Pàgina web amb articles, programari i imatges de fractals. Conté un apartat d’història i un directori
geometriafractal.com

TooMates

Recurs per a la diversitat a les matemàtiques de l’ESO. Proporciona llistes de pràctiques concretes i reiteratives, solucions, nivells de dificultat
G. Romo

Jugar amb els números

Jocs de classificació, d’ordenació, operacions i exercicis amb els números naturals, enters, racionals i reals
D. Castells

Matemàtiques al punt

Recursos per a la creació de materials didàctics relacionats amb la matemàtica aplicada. Conté activitats i imatges
J. Ll. Cañadilla

El món de la combinatòria

Exercicis i activitats per aprofundir en el món de la combinatòria: variacions ordinàries i amb repetició, permutacions ordinàries i amb repetició, combinacions…
IES Narcís Oller (Valls)

Càlculus

Pàgines sobre la història del desenvolupament de les numeracions orals i escrites. Conté propostes d’activitats d’aula
J. Jareño

Taules de multiplicar

Repàs a les taules de multiplicar jugant a enfonsar vaixells. Té diferents nivells de dificultat
J. Arderiu

Descartes

Applet configurable dissenyat per presentar aplicacions didàctiques interactives. El projecte presenta un conjunt d’unitats didàctiques que cobreixen la major part del currículum de matemàtiques de l’ESO i el batxillerat
Ministerio de Educación y Ciencia

Recursos per a l'educació matemàtica a l'ESO

Catàleg de fitxes, guions, vídeos i informes de col·leccions de recursos materials i activitats experimentals. Conté la memòria de l’estudi
A. Aubanell – Llic. d’estudis
Departament d’Educació

La proporcionalitat

Material per a l’estudi de les relacions de proporcionalitat i algunes de les seves aplicacions a la vida quotidiana. Conté material interactiu
P. González

Funcions i gràfiques

Material per a l’alumnat de secundària que té com a objectiu introduir el concepte de funció i interpretar, construir i veure les característiques de les gràfiques de les funcions més usuals
B. Ancochea, J. L. Cañadilla i M. Nomen

El portal de la formiga matemàtica

Recull de diferents recursos per treballar les matemàtiques. El portal potencia la creativitat, la participació i l’aprenentatge cooperatiu. Conté WebQuests, caceres, sudokus, jocs… i enllaços d’interès
S. Capella

Fractal Recursions

Galeria digital de fractals, amb més de 1000 imatges diferents, que inclou des de dissenys tradicionals i mecànics fins a animacions
J. Cooper

Aplicacions informàtiques de lliure accés de caràcter matemàtic elaborades amb Visual Basic. Estan classificades per nivells educatius (ESO i batxillerat)
A. Colell

GAMAR

Espai de reflexió i de pràctica entorn de l’ensenyament de les matemàtiques a l’escola infantil, primària i 1r cicle d’ESO. Proporciona informació completa sobre materials i recursos
Gabinet de Materials i de Recerca per la Matemàtica a l’Escola

La matemàtica en segells

Recull de filatèlia matemàtica amb personatges i esdeveniments que han marcat el desenvolupament de les matemàtiques
A. Valero

Entreteniments matemàtics

Pàgines des d’on s’ofereixen jocs amb tauler, contes i acudits, geomètrics, jocs de cartes… i moltes activitats
R. Bernaus

Té dimensió fractal la Costa Brava?

Treball de recerca sobre les fractals, la seva dimensió i el càlcul de la dimensió fractal d’un objecte geomètric
IESI La Bisbal (La Bisbal)

Matemeravelles

Curiositats matemàtiques i troballes numèriques que poden ser utilitzades com a recurs per practicar el càlcul mental ràpid
B. Figuera

Calaix +ie

Lloc dedicat als problemes i entreteniments matemàtics, pensat per a l’ús en educació. Presenta problemes, activitats, llibres i enllaços del mes
J. Jareño

Aquí Matemàtiques!

Web amb informacions, recursos i propostes matemàtiques per a l’alumnat d’ESO i batxillerat
C. Romero

Matemàtica recreativa interactiva

Problemes i jocs interactius de matemàtica per a l’alumnat de primària i secundària
E. Franco

Projecte curricular de l’àrea de matemàtiques per al primer cicle i segon cicle de l’ESO. Inclou material per al professorat
C. Alsina, J. M. Fortuny i J. Giménez
Departament d’Educació

Iniciació a la mesura de superfície

Taller per al cicle mitjà i superior de primària on es treballen temes, com la noció de superfície, la introducció del centímetre quadrat i l’àrea d’una superfície
Grup Perímetre

Sobre esta entrada