Recursos de la XTEC, Tecnología

[ad]

Com funcionen les coses

Enciclopèdia multimèdia en línia dels invents i els conceptes de la física

Fitxes didàctiques – primària
El taller del mamut – secundària

Internet a l’aula

Recursos TIC a l'àrea de Tecnologia

Orientacions i recursos per a la integració de les TIC en els processos d’ensenyament aprenentatge en l’àrea de tecnologia
[ad]
Departament d’Educació

Museu virtual de les telecomunicacions

Un espai imaginari per visitar el passat, el present i el futur de les telecomunicacions
Educación y Cultura
Cultura 2000

Entrenador TEST

Qüestionaris amb preguntes tipus test per a la comprovació del grau de coneixement de la matèria de tecnologia industrial de l’alumnat de batxillerat
X. Rosell

Transmissió de moviment

Exemples, teoria i pràctica sobre la transmissió de moviment: rodes de fricció, engranatges i corretges
R. Josa

Materials TIC per a l'ESO

Materials per a la integració de les TIC al currículum de secundària
Departament d’Educació

Gaudí i la tecnologia

Una activitat per al batxillerat tecnològic. Un treball sobre l’anàlisi de formes naturals, la geometria de l’espai i l’experimentació amb la tercera dimensió
J. Jordan

Web educativa de tecnologies

Fitxes interactives per experimentar sobre electrònica digital, electrònica analògica i mecànica bàsica
C. Capell

Guies per a la realització de pràctiques de tecnologia: codi de barres, marqueteria, peu de rei, densitats
A. López

El LED

Miniunitat didàctica (MUD) que desenvolupa continguts del currículum de secundària de l’àrea de tecnologia
edu365.cat
Departament d’Educació

Mosaics modernistes

Propostes de treball cooperatiu per a l’adaptació curricular a tecnologia. Segon cicle de l’ESO. Crèdit comú: L’habitatge
X. Rosell

Guia d'eines

Material interactiu per treballar amb l’alumnat de 1r d’ESO les eines de l’aula taller: lèxic, característiques, classificació i normes de seguretat
X. Rosell

Aprenentatge interactiu de la tecnologia de l’ESO amb propostes, qüestions, problemes i tests per als alumnes. Eina en línia per als docents
S. Torres
IES Domènech i Montaner

Definicions i termes relacionats amb el món de les telecomunicacions. Es poden fer consultes alfabètiques, per terme o paraules en concret
DURSI

Engranatges

Unitat didàctica per treballar els engranatges (classificació, representació i transmissió de moviment). Inclou problemes i qüestionaris d’autoavaluació

Sobre esta entrada